DWF vraag en antwoord

1. Wanneer moet het digitale formulier ingevuld worden?

Antwoord: Bij voorkeur meteen na de wedstrijd


2. Ik heb geen smartphone, wat nu?

Antwoord: Het invullen kan ook per PC vanaf huis. Vaak staat er op de wedstrijdtafel een PC. De ervaring leert ons dat er bijna altijd wel iemand een smartphone heeft langs het veld of in het clubhuis. Lukt het echt niet, dan kan het ook thuis ingevuld worden


3. Is het DWF voor iedereen?

Antwoord: Ja, het DWF is voor alle JJ-, junioren- en seniorenteams. Daarnaast worden ook de bondswedstrijden via het DWF afhandeld. Tot slot wordt er bij de gehele zaalcompetitie ook met het DWF gewerkt.


4. Gaan de uitslagen automatisch door naar Sportlink

Ja. Dit gebeurt automatisch, maar alleen bij wedstrijden die volledig zijn afgerond.


5. De coach kan niet inloggen

Indien de coach niet kan inloggen, kunt u via wedstrijden – wedstrijdformulieren – ondersteuning de coach nogmaals een inlog sturen. Lukt het daarna nog niet, dan is er mogelijk iets niet goed met de mobiele telefoon of pc. Advies in deze is de telefoon op pc opnieuw opstarten en de browserhistorie + cookies te verwijderen. Zorg ervoor dat uw telefoon cookies accepteert, op de Iphone is dit in te stellen via instellingen - Safari - Accepteer cookies, deze dient op 'van bezocht' op 'altíjd' te staan.


6. Meekijken met een coach

Kan een coach het formulier niet invullen of heeft deze hulp nodig, dan kunt u via LISA – Wedstrijden – Wedstrijdformulieren – tabblad wedstrijdformulieren achter de wedstrijd op het gele icoontje drukken om in te loggen als de coach op het digitaal wedstrijdformulier. Let er wel op dat u geen popup blocker aan heeft staan, deze kan het inloggen namelijk blokkeren.


7.Verkeerde uitslag geaccordeerd

Staat er een verkeerde uitslag en is deze nog niet goedgekeurd, dan kan de thuiscoach (bij jongste jeugd wedstrijden) en de scheidsrechters (bij junioren wedstrijden) de uitslag aanpassen. Is hij al goedgekeurd, dan is deze niet meer te wijzigen. In dat geval kunt u wel een een opmerking achterlaten op het DWF met de juiste score en dient u ook uw club op de hoogte te stellen. De club kan dit vervolgens doorspelen naar de KNHB en zij zorgt ervoor dat de juiste score in Sportlink komt te staan.


8. Als een coach geen smartphone heeft en er ook geen computer aanwezig is, moet de coach dan de code bij zich hebben om de uitslag alsnog digitaal in te vullen, bijvoorbeeld via de telefoon van één van de aanwezige ouders?

Dat is wel handig, maar niet vereist. Je kunt het formulier immers ook thuis afronden. Wij raden echter aan om het formulier direct na de wedstrijd in te vullen. N.B. Als u als vereniging ervoor heeft gekozen om ook SMS’jes te gaan versturen met de inloggegevens, dan ontvangen – uiteraard – ook de mensen zonder smartphone dit sms’je.


9. Heeft de spelleider (scheidsrechter) bij de jongste jeugd ook nog een rol in het autoriseren van de uitslag?

Nee. Dat is niet nodig. Wel kan de thuispartij aangeven – d.m.v. de vrije invoervelden – wie de spelleider is geweest.


10. Eén van onze F-jeugd coaches heeft als uitslag 2-2 meegegeven. Die uitslag is niet mogelijk (het moet samen acht zijn). Kan hier geen controle worden ingebouwd?

Hier doen wij niets mee: elk district werkt anders met de puntentelling. Het kan best zijn dat jullie als vereniging met punten werken, maar een ander disctrict weer met doelpunten. Ons advies aan jullie als vereniging: instrueer de coaches goed!


11. De uitspelende coach heeft maandag pas het formulier ingevuld. Onze coach had al wel de namen van zijn spelers ingevuld, maar kon op maandagavond niet meer in het DWF komen?

Klopt. Dit kan maar tot maandag 19:00u. Vergeet niet de correcte uitslag in te voeren in Sportlink.


12. Ik heb in de KNHB-standenmotor ook de uitslagen ingevoerd. Moet dat of vindt er een automatische uitwisseling plaats tussen LISA en de KNHB?

Dat is niet nodig; uitwisseling tussen LISA en de Standemotor vindt automatisch plaats.


13. Onder in de e-mail staat de tekst “U vult het formulier in via [...] met onderstaande gegevens.” Ik zie die gegevens helemaal niet staan? Is dat niet een apart bericht?

Nee. Deze wordt automatisch door ons eronder gezet. Deze is niet te zien in de vaste content.


14. De afzender onder “Verspreid DWF” staat standaard op een bepaald e-mailadres. Als ik het verander, komt het steeds weer terug. Hoe zorg ik ervoor dat ‘ie niet verspringt?

Je kunt meerdere e-mailadressen koppelen aan een LISA-gebruiker. Zodra dit gedaan is, worden deze daar ook getoond. Zie ook de handleiding ‘Mailen vanuit LISA’ in de helpsectie.


15. Is er iets op tegen om de berichten – zowel per SMS als e-mail – altijd automatisch door LISA te laten versturen op donderdag 16:00u? Dan hoeft het wedstrijdsectretariaat niet steeds bij de les te blijven en loopt alles vanzelf.

Nee, hoor. Dat scheelt jullie veel werk. Op donderdag om 16:00u zal de mail worden verstuurd en op zaterdagochtend zal de SMS worden verstuurd. Let alleen wel dat je via ‘Instellingen’ aangeeft of je wilt dat LISA alleen de eerste SMS verstuurd (die is gratis) of ook de daaropvolgende SMS’jes (a 8ct per bericht)


16. Komen ook de standen en uitslagen in LISA?

De standen en uitslagen worden automatisch in LISA bijgewerkt - mits het DWF volleidg is afgerond. Als dat niet het geval is, wordt de uitslag niet doorgezet naar Sportlink. In dat geval dient de club even contact op te nemen met de KNHB om ervoor te zorgen dat de (correcte) score wordt doorgevoerd in Sportlink.


17. SMS/e-mail?

De coaches en scheidsrechters hebben bepaalde gegevens nodig. De coaches inlogcodes en de scheidsrechters de verificatiecode. In LISA kunt u aangeven of dat per SMS, e-mail of per SMS én e-mail moet gebeuren. De eerste SMS is voor u gratis (wordt immers vergoed door de KNHB). Dit houdt in dat elke eerste SMS aan de betrokken persoon gratis is. Stel dat coach X pas in de derde week van het traject voor het eerst digitaal gaat, dan zal ook dit SMS’je gratis zijn. Het SMS’je zal één keer per persoon per week worden gestuurd.


18. Hoe ziet het traject eruit?

Als u ervoor heeft gekozen dat LISA alles automatisch moet doen, ziet het traject er als volgt uit: op donderdag zal er om 16:00u een e-mail worden gestuurd naar de coaches en scheidsrechters. Als u ervoor heeft gekozen om ook te SMS’en (zowel alleen de eerste als ook de daaropvolgende), zal LISA zaterdagochtend een SMS versturen. Nadat de wedstrijd is gespeeld en er is nog niets ingevuld, zal LISA drie uur na de gespeelde wedstrijd de eerste herinnering sturen. Daarna zal LISA per actie per persoon per dag een herinnering sturen.


19. Kan LISA alles automatisch versturen voor ons?

Jazeker. U kunt aangeven dat LISA alles automatisch moet versturen. Op die manier heeft u er geen omkijk meer naar. Maar mocht u ervoor kiezen om alles toch handmatig te versturen, dan kunt u dat ook aangeven in LISA. Maar let wel op: vergeet u de gegevens te versturen, dan zal LISA dit niet doen voor u. Let daar dus goed op.


20. Hoe werken de herinneringen?

De herinnering wordt per e-mail en/of per SMS gestuurd. De vereniging kan dit zelf bepalen via de instellingen in LISA. Drie uur na de gespeelde wedstrijd wordt de eerste herinnering verstuurd naar diegene die nog actie moet ondernemen. Er zal per persoon per actie per dag één herinnering worden gestuurd. Het is dus niet zo dat een lid tientallen e-mails krijgt op één dag.


21. Als er na maandag nog geen digitale actie is ondernomen, komt er dan automatisch een bericht of moeten wij zelf actie ondernemen?

Drie uur na de gespeelde wedstrijd wordt de eerste herinnering verstuurd naar diegene die nog actie moet ondernemen. Maandag is de laatste herinnering. Daarna is het aan het secretariaat om erachter aan te gaan.


22. De wedstrijd is afgelast, wat nu?

Als wedstrijdsecretaris dient u via het menuonderdeel wedstrijden - afgelasten de wedstrijd af te gelasten, automatisch wordt dan het digitaal wedstrijdformulier geblokkeerd en zullen er geen herinneringen worden verstuurd dat het formulier nog ingevuld dient te worden.


23. Ik kom er toch niet uit, wat nu?

Voor vragen over het DWF dient u contact op te nemen met uw eigen wedstrijdsecretaris. Als de wedstrijdsecretaris er ook niet uit komt, kan de wedstrijdsecretaris LISA contacten op digitaalwedstrijdformulier@lisa-is.nl.


Specifiek voor Junioren en Senioren


1. Bij de wedstrijd is er een (last minute) andere scheidsrechter dan er in LISA staat, bijvoorbeeld door ziekte. Wat moet er dan gebeuren zodat deze scheidsrechter toch het DWF kan invullen?

In LISA staat, voor de geplande wedstrijd, een verficatiecode. Geef deze aan de scheidsrechter die aanwezig is. Nu kan deze het DWF invullen. Deze code hebben de coaches ook ontvangen.


2. Op zondag blijkt dat een scheidsrechter nog steeds geen uitslag heeft ingevoerd. Kan de wedstrijdsecretaris dan inloggen als scheidsrechter om de wedstrijd af te handelen?

Ja, je kan inloggen op het DWF als scheidsrechter en het formulier afronden. Maar let op: de scheidsrechter krijgt ook een herinnering als hij nog een handeling moet uitvoeren.


3. Bij de wedstrijd is er een vervangende coach die niet beschikt over de verificatiecode voor de scheidsrechter. Hoe komt de scheidsrechter dan op dat moment aan de verificatiecode?

De verificatiecode wordt naar zowel de thuiscoach, de uitcoach als de ingeplande scheidsrechter gestuurd. Ook is de verificatiecode zichtbaar op het DWF. Als de (vervanger-)coach inlogt op het DWF, is de verificatiecode te zien. Die kan vervolgens worden doorgegeven aan de scheidsrechters. Daarnaast is de code ook te zien door de wedstrijdsecretaris in LISA (zichtbaar op de wedstrijdtafel en arbitrageprint uit LISA.


4. Wij hebben geen wedstrijdtafel. Zijn alle inlog- en verificatiecodes ergens in te zien?

De wedstrijdsecretaris kan in LISA (Wedstrijdformulieren – Tabblad ‘Wedstrijdformulieren’ – Klik op ‘Info’ achter de betreffende wedstrijd) de verificatiecode van de betreffende wedstrijd vinden.


5. Kan ik, als wedstrijdsecretaris, ook inloggen in LISA als coach, om later in het weekend zijn taken over te nemen als hij het DWF niet heeft ingevukd?

Jazeker: Wedstrijdformulieren – Tabblad ‘Wedstrijdformulieren’ – Klik op inlogicoontje achter de betreffende wedstrijd.


6. De scheidsrechter kan niet inloggen?

De scheidsrechter die wilt inloggen om het formulier in te vullen, dient a) van de eigen vereniging te zijn, b) als actieve scheidsrechters in het systeem te staan en c) dient het, bij de scheidsrechter, geregisteerde kaartnummer overeen te komen.