Bepaalde verenigingen hebben een eigen privacy verklaring.Selecteer de vereniging onderstaand om deze te raadplegen

Privacy-verklaring LISA Hockey BV
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de diensten die LISA Hockey B.V. (verder te noemen LISA) levert te weten de Mobiel ClubApp, Website, LISATeam omgeving, narrowcasting en het LISA2 administratiesysteem.

Privacyverklaring
Wij zijn ons sterk bewust van het vertrouwen dat u, en uw vereniging, stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit document geeft u inzicht in welke gegevens wij verzamelen als u onze diensten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we deze verwerken. Zo begrijpt u precies hoe wij werken. LISA verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de General Data Protection Regulation van de Europese Unie (EU 2016/679.13-14).

Gegevens verzamelen
Om de dienstverlening te kunnen bieden, registreert LISA uw naam, e-mailadres, woonadres, telefoonnummer, in-app communicatie en mail-content. Wanneer u op een deep-link klikt, welke u naar een pagina binnen ons systeem leidt, kunt u mede uw gegevens zelf aanpassen wanneer deze incompleet of incorrect zijn. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten te kunnen bieden.

Gegevens verwerken
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om in deze context met u te communiceren. De volgende verwerkingen vinden plaats door LISA:
- Het informeren van verenigingen aangaande wijzigingen aan het ledenadministratiesysteem;
- Het bijhouden van ledengegevens en bijbehorende abonnementen;
- Het faciliteren van de een ledenadministratie systeem via een beveiligde website;
- Het bijhouden van en communiceren over reacties, vragen en klachten van verenigingen betreffende het ledeninformatiesysteem;

Gegevens gebruiken door derden
Indien u gebruik maakt van LISA zullen wij in bepaalde gevallen voor operationele of technische doeleinden, zoals bijvoorbeeld de hosting van servers, gebruik maken van de (IT) dienstverlening van derden. LISA houdt er toezicht op dat deze derden de gegevens beheren in lijn met het Europese privacy recht (EU 2016/679.27), en heeft derhalve afspraken gemaakt over de adequate beveiliging van uw gegevens. LISA maakt gebruik van Mailchimp voor het versturen van mailings, maakt gebruik van Trengo voor het support, van Twinfield voor de facturatie richting haar klanten toe en van Firebase, Fabric, Flurry en Google Analytics voor statistische doeleinden en Google Drive voor bestandsopslag en als e-maildienst.

Gegevens inzien en corrigeren
U kunt LISA altijd vragen om een overzicht van uw gegevens, en verzoeken deze te corrigeren (EU 2016/679.16) of te verwijderen (EU 2016/679.17) indien de gegevens niet correct zijn of irrelevant voor de gestelde doeleinden. Facturen kunnen echter niet verwijderd worden omwille van lokale regelgeving. U kunt daartoe een e-mail sturen aan info@lisahockey.nl, waarop wij binnen 5 tot 10 werkdagen uw verzoek zullen verwerken.

Beveiliging van uw gegevens
LISA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om onbevoegde toegang tot en verlies van uw gegevens te voorkomen (EU 2016/679.32). Onder andere is de opslag van de gegevens beveiligd door encryptie en worden de gegevens, die tussen u en de webserver worden uitgewisseld, versleuteld. Gegevens met betrekking tot financiŽle transacties worden binnen de EU op geografisch gescheiden locaties opgeslagen en gearchiveerd zodat bij uitval van systemen alle gegevens kunnen worden gereconstrueerd. De beveiliging van de systemen is gecertificeerd en wordt regelmatig gecontroleerd door daarin gespecialiseerde instanties. Indien er sprake is van verlies van data, zal LISA de betrokkenen binnen 24 uur hierover informeren (EU 2016/679.34).

Wijzigingen privacyverklaring
Eventuele wijzigingen zullen gedaan worden in dit document, te vinden op de website van LISA en treden in werking 7 dagen na de bekendmaking.

Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Indien u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:
LISA Hockey B.V.
085 001 3363
info@lisahockey.nl
www.lisahockey.nl

Versie 1.2 (okt 2019)