Bepaalde verenigingen hebben een eigen privacy verklaring.Selecteer de vereniging onderstaand om deze te raadplegen

Privacy Statement
23-05-2018

Wij zijn er van bewust dat uw vereniging en u vertrouwen stellen in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze diensten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we deze verwerken.

Gegevensverzameling en gebruik van persoonsgegevens
LISA B.V. (hierna "LISA") zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna 'AVG'). Om de LISA-dienstverlening te kunnen uitvoeren, registreert LISA uw persoonsgegevens zoals die door uw vereniging geadministreerd zijn. U kunt via de app uw e-mailadres en mobiele nummer zelf aanpassen als deze niet compleet of incorrect zijn. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten van LISA uit te kunnen voeren.
Indien u uw gegevens aanpast, gaat u ermee akkoord dat deze gegevens ter inzage worden gegeven aan LISA, uw vereniging en de derden zoals hieronder genoemd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de vereniging(en) waar u lid van bent.

Derden
LISA maakt in bepaalde gevallen voor operationele of technische doeleinden, zoals bijvoorbeeld de hosting van servers, gebruik van de (IT) dienstverlening van derden. Dit vindt plaats via Amazone S3 Web Services, Microsoft Azure, en KPN Internedservices B.V.. De data centers van deze derden staan in Europa. LISA heeft met deze partijen afspraken (verwerkersovereenkomst) gemaakt over de adequate beveiliging van uw gegevens conform de AVG.

LISA wisselt gegevens van actieve verenigingsleden uit met de centrale administratie van de overkoepelende sportbond, conform de reglementen van de betreffende sportbond.

Indien uw vereniging gebruik maakt van ClubCollect voor contributie-inning worden contactgegevens van leden met ClubCollect uitgewisseld. ClubCollect gebruikt deze gegevens voor het verzenden van een contributienota of aanmaning per e-mail, sms of post.

Rechten van verzet, inzage en correctie
U kunt uw vereniging altijd vragen om een overzicht van uw gegevens en verzoeken deze te corrigeren of te verwijderen indien de gegevens niet correct zijn of irrelevant voor de gestelde doeleinden. U kunt daartoe een e-mail sturen aan de ledenadministratie van uw vereniging.

Beveiliging
LISA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om onbevoegde toegang tot en verlies van uw gegevens te voorkomen. Onder andere is de opslag van de gegevens beveiligd door encryptie en worden de gegevens, die tussen u en de webserver worden uitgewisseld, versleuteld.

Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

LISA B.V.
085 - 001 3363
info@lisa.club